Per Kirkeby, Stier, 1960-600

Per Kirkeby, Stier, 1960; Holzschnitt; Darstellung: 99 x 85 mm, Blatt: 199 x 141 mm; Museum Jorn, Silkeborg, © Per Kirkeby, Foto: Lars Bay, Museum Jorn, Silkeborg

Per Kirkeby, Stier, 1960; Holzschnitt; Darstellung: 99 x 85 mm, Blatt: 199 x 141 mm; Museum Jorn, Silkeborg, © Per Kirkeby, Foto: Lars Bay, Museum Jorn, Silkeborg