Thomas W Schaller. From the City, 1990

Thomas W Schaller. From the City, 1990, Aquarell auf Papier © Thomas W Schaller

Thomas W Schaller. From the City, 1990, Aquarell auf Papier © Thomas W Schaller